I Danmark opholder mange af os de fleste af døgnets timer inden døre – i store dele af året for lukkede døre og vinduer. Derfor er det vigtigt med et ventilationsanlæg, der udskifter den dårlige luft med frisk. Det giver friske medarbejdere, øget velvære og en bedre arbejdsindsats.

Ventilationsanlæg løser problemet med tætte huse
Høje energipriser har gjort danskerne til verdensmestre i at bygge tætte huse – dette på bekostning af komforten. Det tager op til 10 timer inden luften i boligen er udskiftet. I mellemtiden hober støv, fugt, skimmelsvampe og andre affaldsstoffer sig op i den luft, vi indånder og vi døjer derfor mere end nogen sinde med støv, tørre slimhinder, astma og allergi. Løsningen er ventilation – uden trækgener og varmetab.

Kontakt RE-L, fortæl os om dit behov, og få vores bud på en bedre ventilationsløsning end den, du har i dag. En løsning vi naturligvis gerne servicerer i fremtiden.